ICT plán
ICT plán
Základní škola Mikulov, Školní,
příspěvková organizace
2019 - 2020


IČO: 708 387 63
tel.: 519 510 134
E-mail: skola@zsspmikulov.cz


O B S A H :

1. Charakteristika školy

2. Aktuální stav informačních technologií ve škole
• HW vybavení
• SW vybavení
• Stav proškolení pedagogických pracovníků
• Využívání ICT techniky

3. Cílový stav

• HW vybavení
• SW vybavení
• Požadavky na další školení
• Cílové využívání ICT techniky

4. Finanční zajištění ICT plánu


1. Charakteristika školy

Základní škola Mikulov, Školní,PO 1 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je KÚ JmK Brno. Ředitelství školy má 1 detašované pracoviště. Celkem navštěvuje školu 30-40 žáků. Vyučuje se celkem v 5 třídách


2. Aktuální stav informačních technologií ve škole (k 31.8.2019)

HW vybavení:
Ve sborovně jsou k dispozici 2 PC s LCD monitory propojené s barevnou tiskárnou a kopírkou. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici také několik notebooků. Starší počítače jsou využívány ve třídách, družině, 14 ks tabletů využívají žáci a PP.

Místo Počet PC / Notebook / dotyk. PC
Počítačová učebna 10 / 0
Třídy 0 / 4 / 0
Sborovna 2 / 0
Ředitelna 2 / 0
Školní poradenské pracoviště 0 / 0
Stacionář 1 / 1 / 1
Školní družina 1 / 0
Školní ekonom 1 / 0
tablety 14
K zapůjčení pedagogům 0 / 3
Celkem 17 / 5 / 4
TISKÁRNY: 5 ks
Dataprojektory: 1 ks s interaktivní tabulí + 3 ks interaktivní

SW vybavení:
Windows 7, Windows 10, Office 2010, Office 2003, Antivirový program AVG, Výukové programy, server - školní administrativa a server v PC učebně.

Způsob zajištění přípojných míst:
Způsob zajištění serverových služeb:
Způsob zajištění připojení k internetu:

LAN
vlastní
O2, Wifi

Stav proškolení pedagogických pracovníků
Celkový počet pedagogických pracovníků je 14. Všichni mají základní uživatelské znalosti práce na PC, učitelé byli proškoleni na práci s interaktivní tabulí nebo s interaktivním dataprojektorem.
Využívání ICT techniky:

• Výukové programy SILCOM
• Tablety
• Internet
• DATAKABINET
• Interaktivní tabule
• PC učebna s vlastním serverem pro využívání různých programů např. TERASOFT
• DUMY
• Dotykové PC
• RVP.cz

Současný stav vybavení naší školy ICT technikou je již zastaralé a začíná být nedostačující.
3. Cílový stav

HW vybavení:

• vybavení bude obměňováno a dokupováno dle nutnosti
• nákup tabletů
• obnova žákovských PC v PC učebně

SW vybavení:

Matrika: DMSOFTWARE
Spisová služba: ......
Účetnictví: ISO 2018
Evidence majetku: ISO 2018
Mzdvé účetnictví: AVENSIO Klatovy
Datová schránka: P49xdrv-16
Úřední deska: www.zsspmikulov.cz
Operační systémy: MS Windows 7,10
Kancelářské programy MS OFFICE 2010
Anitivir: AVG

Výukové aplikace především programy Terasoft, Silcom
Příprava učitelů na vyučování: ve sborovně, ve třídě, v učebně PC
Nadále:
• aktualizace kancelářského SW
• vhodné výukové programy – dle nabídky a možností
• modernizovat software - Office 10, Windows 10
• aktualizace antivirového programu na všech používaných PC (probíhá každé dva roky)

Požadavky na další školení: ICT správce

Cílové využívání ICT techniky:

• maximální využívání stávajícího ICT vybavení pro výuku
• vzdělávání PP pro práci s tablety

4. Finanční zajištění

• Škola zajistí běžný provoz stávající ICT techniky
• využití finančních prostředků z OP VVV –Šablony II

V Mikulově dne 1.9.2019


Mgr. Eva Divoká, správce ICT a řed. školy


 
 
 
 
© ZŠ Mikulov
 

Klikněte pro odeslání emailu.