ICT plán
ICT plán
Základní škola Mikulov, Školní,
příspěvková organizace
2017 - 2018


IČO: 708 387 63
tel.: 519 510 134
E-mail: skola@zsspmikulov.cz


O B S A H :

1. Charakteristika školy

2. Aktuální stav informačních technologií ve škole
• HW vybavení
• SW vybavení
• Stav proškolení pedagogických pracovníků
• Využívání ICT techniky

3. Cílový stav

• HW vybavení
• SW vybavení
• Požadavky na další školení
• Cílové využívání ICT techniky

4. Finanční zajištění ICT plánu


1. Charakteristika školy

Základní škola Mikulov, Školní,PO 1 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je KÚ JmK Brno. Ředitelství školy má 1 detašované pracoviště. Celkem navštěvuje školu 35 žáků. Vyučuje se celkem v 5 třídách.


2. Aktuální stav informačních technologií ve škole (k 31.12.2016)

HW vybavení:
Ve sborovně jsou k dispozici 2 novější počítače s LCD monitory propojené s barevnou tiskárnou a kopírkou. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici také několik notebooků. Starší počítače jsou využívány ve třídách, družině, příp. kabinetech. 14 ks tabletů.

Místo Počet PC / Notebook
Počítačová učebna 7 / 0
Třídy 5 / 0
Sborovna 2 / 0
Knihovna 1 / 0
Ředitelna 2 / 0
Školní poradenské pracoviště 0 / 1
Stacionář 1 / 1
Školní družina 2 / 0
Školní ekonom 1 / 0
K zapůjčení pedagogům 0 / 5
Třídy/PP 10 / 4
TISKÁRNY: 5 ks
Dataprojektory: 1 ks + 2 ks interaktivní

SW vybavení:
Windows XP Home, Windows 7, Windows 10, Office 2010, Office 2003, Antivirový program AVG, Výukové programy, server - školní administrativa a server v PC učebně.

Způsob zajištění přípojných míst:
Způsob zajištění serverových služeb:
Způsob zajištění připojení k internetu:

LAN
vlastní
O2

Stav proškolení pedagogických pracovníků
Celkový počet pedagogických pracovníků je 11. Všichni mají základní uživatelské znalosti práce na PC, dále všichni absolvovali školení pro práci s interaktivní tabulí a průběžně si vzdělání doplňují.
Využívání ICT techniky:

• Výukové programy SILCOM
• Tablety
• Internet
• DATAKABINET
• Interaktivní tabule
• PC učebna s vlastním serverem pro využívání různých programů např. TERASOFT
• DUMY
• Dotykové PC
• RVP.cz

Současný stav vybavení naší školy ICT technikou je již zastaralé, nicméně ještě dostačující.
3. Cílový stav

HW vybavení:

• vybavení bude obměňováno a dokupováno podle potřeby

SW vybavení:

• aktualizace kancelářského SW
• vhodné výukové programy – dle nabídky a možností
• modernizovat software - Office 10, Windows 7,10
• aktualizace antivirového programu na všech používaných PC

Požadavky na další školení: ICT správce

Cílové využívání ICT techniky:

• maximální využívání stávajícího ICT vybavení pro výuku, zejména nákup dalších interaktivních tabulí včetně dataprojektoru
• vzdělávání PP pro práci s tablety

4. Finanční zajištění

• Škola zajistí běžný provoz stávající ICT techniky
• Sponzorování a dary

V Mikulově dne 12.1.2017


Mgr. Lucie Přívětivá, správce ICT
Mgr. Eva Divoká, řed. školy


 
 
 
 
© ZŠ Mikulov
 

Klikněte pro odeslání emailu.