Historie školy
Ve školním roce 1953/54 se v Mikulově zřídila Zvláštní škola, která měla poskytovat žákům z Mikulova a blízkého okolí potřebnou péči. Po této péči se ozývaly stále mocnější hlasy z řad učitelů i občanů.
Již v samém začátku škola překonávala mnoho překážek. Stěhování několika rozbitých lavic z Dyjákovic prováděla sama ředitelka p.Vlastimila Nesnídalová, která spolu se svým manželem přešla do Mikulova. Bylo zapsáno 17 žáků.
V roce 1955 se škola přemístila na Husovu ul. čp.32, do budovy, která patřila Židovské obci.Ta na její údržbu věnovala jen malou finanční částku. Opravy dvou učeben a umývárny byly prováděny svépomocí.
Pracovníci školy se věnovali vedle pedagogické práce i výchově. Byl zřízen technický a logopedický kroužek, kroužek dovedných rukou… Žákům byla poskytována veškerá lékařská péče. Společně navštěvovali filmová představení a společně s učiteli slavili všechna výročí, která jim nabízel kalendář.
Dětí přibývalo a v letech 1959 až 1960 byl nový školní rok zahájen v budově na Marxově ulici čp.2. Žáci dostávali zdarma učební pomůcky a v tomto roce vystupuje do popředí výchova žáků rómského původu. V tomto roce také přestal být Mikulov okresním městem.
V roce 1960/61 navštěvovali školu již žáci ze 13 okolních obcí.
V roce 1971 se škola opět stěhovala, tentokrát do budovy na Koněvově ulici č.15.
1.května 1979 byl otevřen internát ZvŠ, který byl po 10 letech oddělen od školy. Z internátu se stal dětský domov, který zde svému účelu slouží dodnes.
V roce 1990 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr.Eva Divoká, která tuto funkci vykonává doposud.
V roce 1992 byla zřízena Pomocná třída se 4 žáky.V tomto roce proběhla i plynofikace a výměna podlahy v tělocvičně.
1.9.2000 získala škola právní subjektivitu a byla sloučena se ZvŠ Brod nad Dyjí. Na škole začala pracovat rómská asistentka.
Od 1.10.2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Jihomoravského kraje. Během tohoto roku byla naše škola zahrnuta do ISPROFINOVÉHO financování MF ČR a bylo rozhodnuto o „Rekonstrukci a přístavbě ZvŠ a PŠ k ZŠ Pavlovská“.
2.9.2002 byla stavba zahájena a 1.9.2003 byla slavnostně otevřena nová budova Zvláštní a Pomocné školy v Mikulově.
 
 
© ZŠ Mikulov
 

Klikněte pro odeslání emailu.