Co nabízíme
• Získání základního vzdělání
• Získání základů vzdělání pro žáky ZŠ speciální
• Speciálně pedagogickou péči uplatňovanou kvalifikovanými pedagogy
• Individuální a individualizovaný přístup k dětem
• Služby školního poradenského pracoviště : výchovného poradce a šk.
   metodika prevence
• Logopedickou péči
• Výuku PC dovedností včetně práce s internetem
• Kvalitní předprofesní přípravu ve školních dílnách, cvičné kuchyni,na
   školním pozemku
• Permanentní rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností
• Kulturní a sportovní aktivity
• Kvalitní materiálně technické zázemí pro výuku
• Jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" a "Školní mléko"
• Jsme zapojeni do projektu MŠMT OP VVV Šablony II
 
 
 
 
© ZŠ Mikulov
 

Klikněte pro odeslání emailu.