Akce školy archiv

Školní akce ve šk. roce 2018-19


Září 

 • „ BUŠMEN“- šk. i okresní kolo
 • běh na 50 m (4. a 5.roč.)na ZŠ Hraničářů v Mikulově


Říjen
 

 • krajské kolo v přespolním běhu 17.listopadu v Boskovicích
 • BESIP na mikulovském amfiteátru
 • projektový den v muzeu na téma „100 let ČSR“
 • okr. kolo v přehazované v Mikulově


Listopad
 

 • „ Proč chodíme do knihovny“ – beseda,
 • výlet do Planetária v Brně


Prosinec
 

 • vánoční zdobení v EMERSONU
 • vánoční posezení na OU s pohádkou „O Červené Karkulce“
 • vánoční setkání na Dětském domově  v Mikulově,
 • prezentace školy na vánočních trzích
 • okr. kolo ve vybíjené v Hustopečích


Leden
 

 • kino – I. st. „Čertí brko“, II. st. „Bohemia Rapsody“+vysvědčení


Únor
– LVK – Hostýnské vrchy - Chata na Trojáku 


Březen
– recitační soutěž školní a okresní kolo


Duben
 

 • „Velikonoční zdobení ve firmě EMERSON
 • Den Země


Květen

 • celoškolní výlet do ZOO v Brně
 • Recitace ve Znojmě
 • SHM – školní, okresní a krajské kolo


Červen
– celoškolní výlet do Břeclavi včetně plaveckého výcviku

Vysvědčení 28.6. a hurá na prázdniny

 


Školní akce ve šk. roce 2017-18


Září – divadelní představení ve škole : „Přemyslovci“

Říjen – Veletrh povolání v Břeclavi, exkurze na OU Cvrčovice

Listopad

 • Protidrogová prevence „Interaktivní vlak“
 • Zdraví životní styl – přednáška s předvedením cviků v mikulovské posilovně
 • Návštěva ARCHEOPARKU  v Pavlově s výukovým programem „PRAVĚK“

Prosinec

 • prezentace školy na vánočních trzích
 • Návštěva ZŠ Hraničářů – vánoční besídka

Leden – vysvědčení

Únor – ZOH na ZŠ Školní

Březen – recitační soutěž školní a okresní kolo

Duben

 • Den bez úrazu
 • Den Země

Květen – celoškolní výlet do HParku v Břeclavi

Červen

 • celoškolní výlet VIDA Brno
 • Vysvědčení 25.6. a hurá na prázdniny

 

SPORTOVNÍ  AKCE:

 • přehazovaná v Mikulově,
 • běh 17.listopadu v Boskovicích,
 • vybíjená v Hustopečích, sálová kopaná v Hustopečích,
 • SHM v Břeclavi,
 • Bušmen v Mikulově přeložen na září

 

Školní akce ve šk. roce 2016-17


Džusy a pyré - vitamíny ve SMART formě


V lednu rozbíháme účast na vzdělávacím programu “Džusy a pyré – vitamíny ve smart formě” viz www.dzusyapyre.eu


VÁNOČNÍ TRHY V MIKULOVĚ


Adventní čas  vyvrcholil účastí na Mikulovských vánočních trzích 17.12. Náš stánek byl zaměřen na prezentaci naší školy a zúročením práce pedagogických pracovníků hodinách PV a VV. Děti se prezentovaly úžasnými výrobky, které ozdobily mnoho domovů našich spoluobčanů a věříme, že jsme tak udělali radost všem a přispěli tak k příjemnému prožití adventního času. Děkujeme Mikulovské rozvojové za možnost vystavovat naše výrobky a bezplatný nájem stánku.


Okresní kolo ve vybíjené


V  úterý  6.12.2016 jsme se zúčastnili okresního kola ve vybíjené

POŘADATEL:
ZŠ a PrŠ Hustopeče,příspěvková organizace, Šafaříkova 24, Hustopeče 
Sportovní hala TJ Agrotec Hustopeče

Děkujeme kolegům z Hustopečí za příjemné sportovní adventní dopoledne.


Tradiční běh 17. listopadu v Boskovicích


Říjen  patří tradičnímu běhu 17. listopadu v Boskovicích, kdy se ve spolupráci s PrŠ a ZŠ Hustopeče přemístíme služebním autem do Boskovic a spolu s našimi žáky absolvujeme velmi náročné závody, děti běží dle kategorie viz níže velmi těžkým terénem a pedagogický doprovod  povzbuzuje kolem trati a „trpí“ zimou, ale vždy si odvážíme hezké vzpomínky.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice

a
spolek  SPORTMENT, Sadová 338, 664 43 Želešice

Závody v přespolním běhu 17. Listopadu v Boskovicích

Kategorie:

1.        2007  -  2009    / 500 m hoši i dívky /
2.        2005  -  2006    / 1000 m hoši i dívky /
3.        2003  -  2004    / 1500m hoši, 1000m dívky/
4.        2000  -  2002    / 2000m hoši, 1500m dívky /


Okresní kolo v přehazované


Spolupráci všech škol v okrese Břeclav v novém školním roce jsme zahájili okresním kolem v přehazované před podzimními prázdninami 25.10. Setkávání v rámci okresu je příjemné pro žáky i učitele a již se těšíme na vybíjenou v Hustopečích.


Návštěva soukromé ZOO v Sedleci


V rámci pozvolného rozjezdu nového školního roku, se kolegyně na I. stupni ZŠP a obou stupňů na  ZŠS dohodly a zrealizovaly přírodovědný den v soukromé ZOO v Sedleci.


RODIČOVSKÁ SKUPINA
Rodičovská skupina se uskuteční v úterý 26. května v 8:30 hodin. ____________________________________________________ ____________________________________________________
PAVUČINA 7. 5. 2015
Žáci, kteří navštěvují taneční kroužek pod vedením p. uč. Hanky Országové, mají možnost vystoupit také na taneční přehlídce Pavučina v Hustopečích. Přehlídka začíná v 9:00. Bližší informace ve škole. ____________________________________________________ ____________________________________________________
STONOŽKA taneční přehlídka
Další ročník regionální taneční přehlídky se uskuteční v sobotu 25. 4. ve 13:00 hodin. Přijďte se podívat na taneční kroužek naší školy, který vystoupí s představením "Alenka v říši divů". ______________________________________________________ ______________________________________________________
EXKURZE AGROTEC HUSTOPEČE
V úterý,21. dubna, se žáci 1. a 2. stupně naší školy podívají do firmy Agrotec v Hustopečích. Akce se uskuteční v rámci našeho celoročního školního projektu zaměřeného na poznání regionu. Sraz v 7:45 u autobusové zastávky U parku, přijezd ve 12:45. _____________________________________________________ _____________________________________________________
RODIČOVSKÁ SKUPINA se uskuteční v úterý 28. dubna v 8:30 hodin. ____________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 VYHLAŠUJE ZÁPIS do 1.ročníku školního roku 2015/16 DNE : 12.2.2015 KDE : ZŠ, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Kdy : od 14,00 – 16,00 hod.
ZŠ,Mikulov,Školní 1 www.zsspmikulov.cz Zápis do 1. ročníku základní školy speciální a základní školy praktické se koná ve čtvrtek 12.2.2015 od 14,00 do 16,00 hod. Přijímáme děti, které mají doporučení lékaře a školního poradenského zařízení k zařazení do speciálního vzdělávání. Vezměte s sebou, prosím, rodný list dítěte a přijďte mezi nás. Pokud chcete vidět celou školu a výuku dětí, přijďte již dopoledne, škola bude pro vás otevřena. ___________________________________________________________________
RODIČOVSKÁ SKUPINA se uskuteční v úterý 13. ledna 2015 v 8:30 hodin. __________________________________________________________________

Vánoční besídka


Srdečně Vás zveme na naši vánoční besídku "O dvanácti měsíčkách", která se koná ve čtvrtek 18. 12. 2014 v 10:30 hodin.
Rodičovská skupina 11.11.
Rodičovská skupina se uskuteční v úterý 11. 11. v 8:30 hodin. ________________________________________________________________

BUŠMEN

okresní kolo 2.10.


Žáci, kteří nebudou soutěžit v okresním kole a nebudou vybráni jako pomocná síla na jednotlivá stanoviště mají 2.10. ředitelské volno.
RODIČOVSKÁ SKUPINA


Vážení rodiče,

Také v letošním školním roce pokračujeme v tradici rodičovské skupiny pro rodiče žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem podělit se o zkušenosti s výchovou svých dětí, o straosti i radosti, které jim přináší dítě školou povinné.

1. setkání se uskuteční v úterý 30. září 2014 od 8:30 do 10:00 v pracovně školní psycholožky.

Budu se těšit na Vaši účast

Kateřina Jónová
BUŠMEN

školní kolo 26. 10.


V pátek 26. září se uskuteční již tradičně školní kolo orientačně-znalostní soutěže Bušmen.

Letos budou soutěžit smíšená družstva na několika stanovištích v areálu Sv. Kopečku: dopravní výchova, zdravověda, střelba ze vzduchovky, přírodověda, obratnost, orientace na mapě.

Ti nejlepší postoupí do okresního kola.

  


Škola v přírodě Těchov 2014


Termín školy v přírodě:

 5. - 9. května 2014
Stonožka

taneční přehlídka


V sobotu 3. 5. 2014 se v prostorách Městského kina v Mikulově uskuteční již tradiční nesoutěžní taneční přehlídka.

Taneční kroužek naší školy, pod odborným vedením p. Hany Országové, se již poněkolikáté zúčastní se svým novým vystoupením.

Přijďte podpořit všechny tanečníky!!!!

  


RODIČOVSKÁ SKUPINA


Další setkání rodičů se uskuteční v úterý 25. března 2014 v 8:30 hodin.
Mozaikový den recitačně-dramatický


Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se uskuteční školní kolo recitačně-dramatické soutěže, které se zúčastní vybraní žáci všech ročníků, ti nejlepší postoupí do okresního kola.
RODIČOVSKÁ SKUPINA


Rodičovská skupina se uskuteční v úterý, 25. února 2014, v 8:30 hodin.

  
Vánoční besídka


Zveme Vás na naši školní vánoční besídku, ve čtvrtek 19. prosince 2013 v 10:00 hodin.
RODIČOVSKÁ SKUPINA


Druhá rodičovská skupina v tomto školním roce se uskuteční v úterý 26. listopadu 2013 v 8:30 hodin v pracovně školní psycholožky.
MOZAIKOVÝ DEN

"HISTORICKÝCH ŘEMESEL"


V úterý 12. listopadu se žáci naší školy ocitli v dávných dobách a mohli si vyzkoušet, prožít si a zapamatovat si mnoho informací o tradičních historických řemeslech. Někteří vařili v kuchyni holubí polévku a pekli tradiční české koláče, jiní drátkovali, vyráběli z keramiky. Žáci z rehabilitační třídy si zahráli na řezbáře a mýdláře. Vyrobili jsem si dokonce oděv a pracovní nástroje jednoho z nejstarších řemesel, kata. 

V porostorách školy  máme velmi zajímavou ukázku prací žáků z mozaikového dne a v naší fotogalerii se můžete podívat na fotografie. 


VYSVĚDČENÍ


Vysvědčení se předává ve středu 26. června!!!!

Z důvodu stavebních úprav budovy školy mají žáci ve dnech 27.-28. června ředitelské volno.
RODIČOVSKÁ SKUPINA


Rodičovská skupina se naposledy v tomto školním roce uskuteční v úterý 18. června v 8:30 hodin.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ TĚCHOV 2013

"Hry národů"


podívejte se ve fotogalerii
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

VÝUKA V BLOCÍCH


Ve školním roce 2012/2013 jsme zavedli novinku do výuky v ZŠS, tj. v pomocné a rehabilitační třídě. Třikrát týdně se realizuje "výuka v blocích".

Hudebně-pohybový blok: garantem p. učitelka Országová+p. učitelka Rutová

Pracovně-výtvarný blok: garantem je p. učitelka Rutová

Rehabilitačně tělovýchovný blok: garantem je p. učitelka Országová

Výuka v blocích

probíhá každý týden, žáci PŠ a RT mohou tvořit různé podskupinky, účastnit se společných činností, vzáýjemně si vypomáhat, ale také se vzájemně inspirovat

nabízí možnost propojovat žáky různých vzdělávacích programů, lépe individualizovat a diferencovat jejich aktuální potřeby a možnosti, ale také zážitkovou formou s prvky projektové výuky prožít podstatnou část svého vzdělávání. 

Výstupy z výuky v blocích můžete nalézat v prostorách školy, ale také ve fotogalerii na našich webových stránkách.

Přinášíme ukázky trampolinoterapie a seznamování se s lyžováním z rehilitačně-tělovýchovného bloku.
RODIČOVSKÁ SKUPINA


Další setkání rodičů u školní psycholožky proběhne v úterý 12. března v 8:30 hodin.
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

10. - 15. března


Místo: Horská chata Na rozcestí, České Petrovice

Vybavení: oblečení na lyže, rukavioce, čepice, lyžařské nebo sluněční brýle

                  oblečení na chatu

                 ručník a věci osobní hygieny

                 společenské hry

                 lyže a hole svázat nebo do obalu!!!!

                 nezapomeňte prkaz zdravotní pojišťovny

Odjezd v neděli 10. 3. v 9:00 od školy.
1. února 2013 - pololetní prázdniny

11. - 15. února 2013 - jarní prázdniny

Matematický mozaikový den


Ve středu 30. ledna, ještě před rozdáním vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2012/13, prožijí všichni žáci školy netradiční výuku matematiky. Formou projektového vyučování se celá škola zapojí do již tradičního mozaikového dne.

Budeme soutěžit, počítat, měřit, tvořit a učit se správně prezentovat všechno to, co jsme prožili a dokázali.  
Rodičovská skupina


Rodičovská skupina se uskuteční v úterý 19. února v 8:30 v pracovně školního psychologa.

  


Vánoční besídka

19. prosince 2012 


Zveme všechny příznivce naší školy na vánoční besídku žáků. Připravili jsme si pro Vás vystoupení na téma klasické pohádky Mrazík.

 Přijďte se společně vánočně naladit

ve středu 19. 12. 2012 v 10:00 hodin.
VZPOMÍNKA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Těchov 2012


Nabízíme Vám k nahlédnutí fotografie ze Školy v přírodě, které se naši žáci zúčastnili na konci loňského školního roku. Z technických důvodů jsme Vám je nemohli poskytnout ihned. Omlouváme se tímto a fotky již můžete najít ve fotogalerii školního roku 2012-2013.
RODIČOVSKÁ SKUPINA


2. rodičovská skupina se uskuteční v úterý 20. 11. 2012 v 8:30 hodin  v pracovně školní psycholožky.
MOZAIKOVÝ DEN

"VOLBA POVOLÁNÍ"

5. 11. 2012


Všichni žáci školy se zúčastnili exkurzí na různá pracoviště. Každá skupina žáků si tak mohla prožít, co obnáší jednotlivá povolání, která by mohli v budoucnu vykonávat.

Kromě toho pak vyhledávali informace, diskutovali ve skupinách a prezentovali nové informace a zjištění.

Děkujeme tímto SOU Mikulov, kam se žáci podívali do kovovýroby, do výrobny cukrářů a ke kuchařům.

Děkujeme kadeřnictví DIBO, které umožnilo našim žákům poznat práci kadeřnic.

Chlapci se zúčastnili exkurzí na pracoviště zedníků u různých stavitelů v Mikulově. 


ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Těchov 28. 5. - 1. 6. 2012


KOUZLA A ČÁRY JSOU TU S NÁMI!!!!!

Do školy v přírodě jede 30 žáků ze všech ročníků a vzdělávacích programů naší školy, 6 pedagogů a 3 asistenti. 

Budeme čarovat, kouzlit, létat na košťatech, zaklínat, hrát si na víly, skřítky a ponoříme se do kouzelného světa přírody kolem Těchova na Blanensku.

Vedoucí školy v přírodě: Mgr. Hana Országová a Mgr. Radka Surovcová..

  

 


Okresní kolo v přehazované

Hustopeče 24. květnaSHM - atletické závody


15. května 2012 - školní kolo

17. května 2012 - okresní kolo v Břeclavi, reprezentovat budou: David Kováč, Lukáš Kuchyňka, Honza Hajduch, Vendulka Ledvinová, Anička Košíková za 1. stupeň

2. stupeň reprezentují Marek Hajduch, Katka Perpníčková, Sabina Poláková, David Šedivý, Běta Kepáková, Míša Benešová, Broněk Beneš
Okresní výstava výtvarných prací ZŠ praktických a speciálních

3. května 2012 v 15:00


ZŠ Mikulov Školní 1 letos pořádá výstavu výtvarných prací žáků ZŠ praktických a speciálních celého regionu.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 3. května 2012 v 15:00 hodin v prostorách Městského úřadu v Mikulově (přízemí). Kulturní program vernisáže zajišťují žáci naší školy. Celá akce je zároveň oslavou ke Dni matek.

Zveme všechny rodiče, příznivce školy i širokou veřejnost!
Koncert v Praze

24. dubna 2012


Škola pořádá pro naše žáky zájezd do Prahy na charitativní koncert nadace TV Nova. Zúčastní se téměř polovina všech žáků. Na koncertě vystoupí populární herci a zpěváci.
21. dubna 2012

STONOŽKA


STONOŽKA je taneční nesoutěžní přehlídka celého regionu. Uskuteční se v sobotu 21. dubna ve 13:00 v Městském  kině Mikulov.

Taneční kroužek naší školy pod vedení p. učitelky Hany Országové vystoupí se svým programem "Saxana".

Všichni spolužáci i rodiče jsou srdečně zváni.
Den země


Naše škola přispěje ke dni země tím, že v pátek 20. dubna všichni žáci školy budou sbírat odpadky v lokalitě pod Svatým kopečkem a mezi Kočičí skalkou a Turoldem.

Děkujeme!
PŘÍRODOVĚDNĚ-ZEMĚPISNÝ DEN


V PONDĚLÍ, 31. LEDNA, BUDEME MÍT DALŠÍ Z MOZAIKOVÝCH DNŮ. TENTOKRÁT PŘÍRODOVĚDNĚ-ZEMĚPISNÝ. VŠECHNY ROČNÍKY A VŠECHNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY BUDOU FORMOU PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ SAMI OBJEVOVAT OBLASTI EVROPY, ČESKÉ REPUBLIKY A NAŠEHO REGIONU, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE BUDOU UŽITEČNÉ NÁSTĚNNÉ MAPY, KTERÉ VYTVOŘÍ SAMI ŽÁCI ZA POMOCI SVÝCH VYUČUJÍCÍCH.
PROSINCOVÉ AKCE


6. 12. - Vánoční dílny

13. 12. -  okresní kolo ve vybíjené - Hustopeče

15.12. - vánoční vystoupení pro seniory - ZŠ speciální a taneční kroužek

19. - 21. 12. - plavecký výcvik v Hustopečích

20.12. Vánoční besídka ve stacionáři Biliculum

21.12. - malá kopaná - Krajské kolo v Želešicích u Brna

22. 12. - celoškolní vánoční turnaj - vybíjená, malá kopaná a florbal

22.12. - vánoční azylová hodina
PLAVECKÝ VÝCVIK


1. LEKCE PLAVECKÉHO VÝCVIKU ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 28.11. 2011- Odjezd od školy 9:05, příjezd 12:20.

Celý týden denně proběhne plavecký výcvik, pro účastníky odpadá výuka.

Žáci, kteří se nezúčastní plaveckého výcviku, budou mít výuku dle rozvrhu. 


Lyžařský výcvikový kurz


Žáci naší školy se zúčastní lyžařského výcviku v Českých Petrovicích v termínu 18. - 24. února 2012.

Bližší informace podá zástupce ŘŠ, p. Malina, tel.: 519 510 134
Mozaikový dějepisný den


Ve středu 16. listopadu jsme celé vyučování prožili v různých historických obdobích. Výuka s prvky projektového vyučování se nám všem velmi líbila.

Podívejte se na fotografie!!!!!
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY


Ředitelství školy vyhlašuje volby do Školské rady. Volby se uskuteční v pondělí 31. 10. 2011 od 8:00 do 17:00 hodin.

V pondělí 31. 10. 2011 v 15:00 proběhne současně plenární schůze SRPŠ.

Vyzýváme všechny rodiče k účasti!!!!

Mgr. Eva Divoká, ředitelka školy
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - AKTUALITY


Vzhledem k velké vlně protestů a kritice Ministerstva školství v rámci celé České republiky  uvolnilo MŠMT finance na platy školních psychologů na období říjen - prosinec.

Školní psycholog na naší škole naváže na předchozí činnost, bude opět plně k dispozici žákům i rodičům a bude nabízet služby v rámci svých standardních činností (blíže viz ŠPP a nástěnky školy).

Těšíme se na spolupráci!

11. října 2011

  Od 1. ledna 2012 byla naše škola zapojena do projektu RAMPS - VIPIII, který je hrazen z Evropských strukturálních fondů a hlavní zodpovědnost za projekt má MŠMT. Znamená to tedy, že do června 2013 bude na naší škole pokračovat funkce školního psychologa.

Bližší informace najdete v záložce Školní poradenské pracoviště.

 

leden 2012
Velikonoční dílny

3. dubna


Již tradičně se celá naše škola včetně pozvaných žáků ze stacionáře zúčastní tvořivých velikonočních dílniček.

Žaci si tak mohou společně se svými učiteli i rodiči vyrobit různé velikonoční ozdoby a výrobky, kterými si mohou spetřit výzdobu doma i ve škole.
MOZAIKOVÝ DEN ZDRAVÍ

30. března


Další den v tomto školním roce strávíme netradičně.

Celá škola bude žít ve zdravém duchu. Připomeneme si formou projektového vyučování, co všechno udržuje naše tělo zdravé, co všechno je důležité pro zdravý vývoj každého člověka.

Sledujte nástěnky v prostorách školy a fotky na našem školním webu!  


Okresní kolo v sálové kopané


 

KDY?    28. BŘEZNA

KDE?    V POHOŘELICÍCH

KDO?   Hrát budou PETR ONDRÁK, MAREK HAJDUCH, MICHAL VESELÝ, HONZA KAMAS, PETR CUPAL, BRONĚK BENEŠ, DAVID ŠEDIVÝ

HODNĚ ZDARU!!!
Plavecký výcvik

!!!!POZOR ZMĚNA!!!!


Z důvodu organizačních změn Plavecké školy v Hustopečích se plavecký výcvik pro naše žáky přesouvá na prosinec. Včas sdělíme další informace.
Víkendový pobyt

30. 9. - 2. 10. 2011


25 žáků ze všech ročníků i všech vzdělávacích programů poznají školu také po vyučování a v noci. Celý víkend bude zaměřen na poznávání kulturních památek města Mikulova, děti si zahrají divadlo, v sobotu večer je pro ně připraven koncert bubeníka, na kterém si mohou sami vyzkoušet bubnování a také si vyrobí vlastní hudební nástroje.
Matematický mozaikový den

 29. září


Ve čtvrtek 29. září prožijeme celodenní výuku s prvky projektového vyučování. Zažijeme si matematiku hravě a zábavně a kromě toho objevíme možná ještě zajímavé informace o zdraví člověka, o přírodě, o ekologii a dalších tématech.

  


MIKULOVSKÝ BUŠMEN - školní kolo

27. září


Tak jako každý školní rok, i letos se uskuteční orientační závod Mikulovský bušmen. Žáky čekají různá stanoviště v terénu Sv. kopečku, např. znalosti z přírodovědy, střelba, hod na cíl, první pomoc ad.

Žáci budou soutěžit ve skupinách a ti nejlepší postoupí do okresního kola 19. října 2011.

  


Mozaika školních akcí na rok 2011-2012ŠKOLA v PŘÍRODĚ 2011


Také letos žáci naší školy prožili Školu v přírodě v Těchově u Blanska.

Celá výprava byla složená z žáků různých ročníků i vzdělávacích programů. Zúčastnili se žáci 1.  i 2. stupně, žáci pomocné školy i žáci z rehabilitační třídy. 4 pedagogům pomáhali 2 osobní asistentky. Celý týden jim přálo krásné počasí. Zcela netradičně zvolili za dopravní prostředek vlak, což byl pro všechny děti velký zážitek.

Je potřeba na tomto místě poděkovat našemu sponzorovi firmě Pemag Mikulov , díky kterého mohli naši žáci podniknout celodenní výlet do Moravského krasu, do punkevní jeskyně a absolvovat vyhlídku lanovkou nad propastí Macocha.

Prohlédněte si fotky v naší fotogalerii!!!!!!!!!!!!!

  


RODIČOVSKÁ SKUPINA


Poslední rodičovská skupina v tomto školním roce se uskuteční v úterý 21. června 2011. Těším se na setkání.

Kateřina Jónová, školní psycholog
 

Mikulovský BUŠMEN 2010


 

19.10. 2010 uspořádala ZŠ, Mikulov, Školní 1 tradiční okresní kolo orientačního závodu Mikulovský Bušmen ,  jehož se zúčastnily Základní školy (bývalé speciální) břeclavského okresu. Žáci 4 škol soutěžili v areálu Svatého kopečku v přírodovědných, zeměpisných, zdravovědných a sportovních znalostech a dovednostech.

            Žáci druhého stupně zápolili v pětičlenných chlapeckých a dívčích družstvech a kromě záludných otázek a nelehkých úkolů překonávali také nástrahy terénu a počasí. Přesto prokázali sportovního ducha a závodili fair play.

            Nejlepšími Bušmeny se stali žáci pořádající školy, na druhém místě se umístili žáci ZŠ Hustopeče, třetí místo obsadili žáci  ZŠ Břeclav. Na medailové pozice jen těsně nedosáhli žáci ze Základní školy z Pohořelic.

            Prioritou závodu není pouhé vítězství, ale také navázání vrstevnických vztahů, získání nových poznatků o přírodě a její ochraně a především využití teoretických poznatků v praktickém životě, kdy žáci uplatňují své schopnosti „na vlastní kůži“ formou projektové výuky v rámci environmentální výchovy.

            Obrovské uznání a díky si zaslouží všichni zúčastnění – jak žáci, tak i pedagogové.

Nejlepší závodníci byli odměněni diplomem a drobnými cenami.

          Okresnímu kolu předcházelo kolo školní , které se uskutečnilo 7.10. 2010.

 

Za ZŠ, Mikulov, Školní 1 – Mgr. Ladislav Mlčoch.
BAREVNÝ TÝDEN


V listopadu si celá naše škola prožila dny v týdnu v různých barvách. V pondělí všichni zářili modře, v úterý růžově, ve středu žlutě, ve čtvrtek červeně a v pátek zeleně. Hlavně na prvním stupni zpestřil barevný týden výuku ve všech předmětech a pomohl nám tak veseleji přečkat nepříznivé počasí podzimu.

 
Koncert v Praze

"Chceme žít s vámi"


V úterý, 19. dubna 2011. se naši žáci zúčastnili koncertu "Chceme žít s vámi", který již tradičně uspořádala nadace Nova. Využili jsme možnosti podívat se do centra Prahy a tento výlet jsme zakončili právě koncertem populárních osobností. Měli jsme tak možnost vidět vystoupení hvězd ze Superstar, Michala Davida, Janka Ledeckého a dalších. Všichni si odnesli krásné zážitky.
Velikonoční dílny

12. dubna


Ukázky fotografií naleznete ve fotogalerii.
Vybíjená - Hustopeče 2010


Děkujeme našim reprezentantům Bětě Kepákové, Petrovi Ondrákovi, Davidovi Šedivému, Broňkovi Benešovi, Míše Benešové, Pepovi Šmídovi, Markovi Hajduchovi, Andree Vajdíkové a Dianě Najmrové.

V okresním kole vybíjené obsadili krásné 2. místo!
Cesta za vánocemi

Vánoční besídka žáků ZŠ Mikulov, Školní 1


21. prosince 2010

10:00 hodin

SRDEČNĚ ZVEME!

  


Vánoční dílničky


Jako každým rokem, i letos pořádáme Vánoční dílničky. Ve čtvrtek, 2. prosince, se sejdou žáci, jejich rodiče a všichni učitelé, aby společně prožili první přípravy na vánoce. Na různých stanovištích každý vyrobí různé vánoční ozdoby, řetězy apod., které nám všem nádherně vyzdobí školu.
SHM - atletické závody


ZŠ ŠKOLNÍ 1 NEJLEPŠÍ V OKRESE
 
Dne 17.5 se žáci ZŠ Školní zúčastnili Okresního kola – Sportovních her mládeže v atletickém čtyřboji. V této již tradiční soutěži děti soupeří v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky, sprintu a vytrvalostním běhu. Okresnímu přeboru předcházelo školní kolo soutěže, ze kterého byli vybráni ti nejlepší k reprezentaci naší školy . Za mladší žáky a žákyně sportovali – Jan Hajduch, Dominik Polák, David Šedivý, Renáta Černochová, Kateřina Peprníčková a Michaela Benešová.. Starší žáky reprezentovali Sabina Poláková,Diana Najmrová,Alžběta Kepáková, Tomáš Hradil, Tomáš Dobrovolný a Radek Polák.
Všichni naši žáci vzorně reprezentovali nejen naši školu, ale celé naše město, protože se v okresní soutěži umístili na celkovém prvním místě. Ti nejlepší se zúčastní krajského kola soutěže . Už nyní jim držíme palce a děkujeme za reprezentaci!!!!
 
ZŠ Mikulov, Školní 1 – Mgr. Hanka OrszágováMOZAIKOVÝ DEN - "Výuka v přírodě"


V pátek 10. června prožili žáci 1. stupně, PŠ a rehabilitační třídy celou výuku v přírodě. Vypravili jsme se do Cihelny u Hlavenků. Po cestě všichni žáci plnili úkoly z ČJ, Ma, Prvouky, přírodovědy i vlastivědy. V Cihelně jsme měli exkurzi do stájí koní a měli jsme možnost vyzkoušet si jízdu na koni. Většina žáků tuto možnost využila. Přijela se za námi podívat i naše kamarádka z canisterapie Enží, která nás doprovázela při cestě nazpět do školy.  

Podívejte se ve fotogalerii, jak byli všichni spokojení!!!
Škola v přírodě
Těchov 2010

Vyvrcholením školního roku byla květnová Škola v přírodě, kam měli možnost jet všichni žáci naší školy. Na rozdíl od minulých let jsme z Mikulova vyrazili vlakem. Všichni účastníci už se nemohli dočkat, co si pro ně jejich učitelé připraví, protože tématem byl „Moderní svět“. Naučili jsme se hiphopový tanec, malovali grafiti, zúčastnili se módní přehlídky a volby MISS a MISSÁKA, cestou do Blanska jsme pochodovali Proti týrání zvířat a také jsme si vyzkoušeli adrenalinové a extrémní sporty. Zkrátka jsme se vůbec nenudili! Všichni jsme byli velmi spokojení a příští rok chceme určitě jet znovu.
 
Foto zdeObčanský týden

19. - 23. dubna 2010

V uplynulém týdnu jsme na naší škole pokračovali v tradici „Mozaikových dnů a týdnů“. Témata jako občanství, občanská zodpovědnost, práva a povinnosti, ale i ochrana životního prostředí apod. jsou pro naše žáky často velmi abstraktní a těžko uchopitelná. Rozhodli jsme se proto nabídnout tuto problematiku žákům prožitkovými formami. Každý den v našem „občanském týdnu“ se řídil konkrétním heslem. Už víme, že správný občan není lhostejný ke svému okolí, že nám úřady pomáhají, že každý občan má svá práva a povinnosti, že je nezbytné chránit naše životní prostředí, a že každý správný občan je dobře informovaný. V rámci občanského týdne se také celá naše škola zúčastnila Dne země pomocí sběru odpadků a nečistot v lokalitě Turoldu a Svatého kopečku . Uvědomili jsme si, kolik našich spoluobčanů je zatím nezodpovědných a stále v nemalé míře přispívají ke znečišťování našeho prostředí.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat panu tajemníkovi Městského úřadu Ing. Večeřovi, který nás velmi poutavým způsobem provedl Městským úřadem, dále bychom chtěli poděkovat pracovnicím OSPOD za podnětnou diskusi na půdě naší školy a také strážníkům Městské policie, jejichž povídání při návštěvě služebny bylo pro naše žáky tím nejzajímavějším.

Při společné závěrečné diskusi jsme si ověřili, že „Občanský týden“ přinesl našim žákům nejen spoustu zážitků, ale také nové informace a poznatky. 

FotozdePŘÍRODOVĚDNĚ ZEMĚPISNÝ DEN

31. března 2010

 

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme na naší škole prožili opět netradičně. Hlavním tématem celého dne byla příroda, zeměkoule a vše, co s tím souvisí. V českém jazyce jsme četli a vyhledávali informace v encyklopediích, v matematice počítali délky hranic, u interaktivní tabule jsme hledali hlavní města států, srovnávali jsme vzájemně základní znalosti žáků z přírodopisu, zeměpisu, přírodovědy, vlastivědy a prvouky. Všechny nás bavilo prožít jinak, zábavně celé středeční vyučování.

 

 

Foto zde
 

SÁLOVÁ KOPANÁ

24. března 2010

Foto zdeVELIKONOČNÍ DÍLNY

16. března 2010

V úterý 16. března se jako každým rokem na naší škole konaly velikonoční dílny. Celý den začal poněkud netradičně - vycházkou. Pedagogové se spolu s dětmi z celé školy vypravili na poznávání jarní krajiny. Po dlouhé a studené zimě to byla jistě vítaná změna. Děti se seznámily s jarními květinami a se vším, co příroda nabízí.

V 10 hodin byly dílny zahájeny. V areálu školy se nacházelo 5 stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet malování kraslic nebo obrázků s jarní tématikou, své pekařské umění a mnoho dalších činností. Akce se zúčastnili všichni žáci školy, žáci ze stacionáře se svými doprovody a také rodiče dětí, kteří se přišli na své ratolesti podívat. Příjemným zakončením byla také ochutnávka cukroví, které žáci sami napekli, a také které přinesly děti ze stacionáře.

 
Foto zde
ŽILI JSME OLYMPIÁDOU

OLYMPIJSKÝ DEN

23. února 2010


Nedávno skončily zimní olympijské hry a právě probíhá paralympiáda. Také v naší základní škole Školní 1, Mikulov jsme si prožili netradiční olympiádu formou projektového vyučování.

Děti se mohly zapojit tím, že sledovaly dění ve Vancouveru, nosily aktuality, soutěžily ve sportovních kvízech, učily se poznávat i jiné země, vyráběly vlajky, plakáty a v olympijském duchu vyzdobily prostory školy. Celá akce vyvrcholila sportovním dnem a vyhodnocením kvízu.

Do olympiády se zapojila celá škola -  žáci i učitelé. Společně jsme prožili  několik pěkných týdnů.                                 

 

 

Foto zde

ZIMNÍ CVIČENÍ

12. ledna 2010


Letošní lednová sněhová nadílka se vydařila, a tak jsme se rozhodli uspořádat zimní cvičení na sněhu. Vždyť sníh je tak báječný materiál k tvoření. Žáci společně mohli zažít netradiční sportování, vyzkoušet si malování a modelování ve sněhu. Během krátkého času se na Amfiteártu  začaly objevovat sněhuláci, hrady, sluníčka, auta a další krásné výtvory. Kdo chtěl, mohl si svoji stavbu barevně zkrášlit. No, a to byla teprve ta pravá nádhera. Ke konci zimního cvičení děti využily zasněženého svahu k sáňkování a bobování.

 


Foto zde

 

ŽILI JSME ZIMNÍ OLYMPIÁDOU


Také v naší základní škole jsme si prožili netradiční olympiádu formou projektového vyučování.
Děti se mohly zapojit tím, že sledovaly dění ve Vancouveru, nosily aktuality, soutěžily ve sportovních kvízech, učily se poznávat i jiné země, vyráběly vlajky, plakáty a v olympijském duchu vyzdobily prostory školy. Celá akce vyvrcholila sportovním dnem a vyhodnocením kvízu.
Do olympiády se zapojila celá škola - žáci i učitelé. Společně jsme prožili  několik pěkných týdnů. 
      
foto zde


                         

Vánoční dílny


První prosincový den pořádala naše škola již tradiční „Vánoční dílny“. Stejně jako každý rok přijali naše pozvání do školy i rodiče, kteří pak mohli se svými dětmi vyrábět vánoční dárky nebo ozdoby na vánoční stromeček. Tentokrát rodiče se svými dětmi vyráběli netradiční ozdoby z CD na vánoční stromeček, ovečku z vaty, vánoční hvězdu z čajových sáčků. Všichni také předvedli svou zručnost při výrobě vánoční dekorace z PET lahve nebo stojánku na tužky v podobě sněhuláka. Měli možnost ozdobit si látkového kapra a mimo jiné vyzkoušet i malování na kameny. Většině našich hostů a žákům se nejvíce líbila práce v dílně, při výrobě svícnu z přírodnin. Vánoční dílny žily i ve školní kuchyňce, kde se žáci příjemně bavili při výrobě nepečeného cukroví. Sváteční předvánoční atmosféru doplňovaly vánoční koledy linoucí se ze školního rozhlasu. A když se čas nachýlil ke konci, odnesli si rodiče některé výrobky domů, kde jistě doplnili vánoční výzdobu. S ostatními výrobky jsme si sami ozdobili prostory naší školy.

 

fotografie zde

  


MATEMATICKÝ DEN 

úterý 27. října

 


 

-žáci si zpestřili výuku matematikou

- vymysleli si se svými učiteli neobvyklé matematické příklady

- poslouchali pozorně školní rozhlas a plnili společně zadané úkoly

foto zde

 

 
Týden etikety

Místo trička košile s kravatou


 V týdnu od 23. do 27. 11. jsme na naší škole prožili Týden etikety. Cílem bylo připomenout si základní pravidla chování ve společnosti, zažít prostředí a atmosféru, kdy všichni ve škole jsou společensky oblečení, kdy muži dávají přednost ženám, kdy se na sebe usmíváme, zdravíme se, děkujeme si. I přesto, že jsme se učili jako obvykle, vše se nám vydařilo! Skutečná pravidla slušného chování jsme si mohli prakticky vyzkoušet na koncertě v Základní umělecké škole, který byl uspořádán speciálně pro naši školu.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat ZUŠ v Mikulově, panu řediteli J. Vrbkovi , p. A. Sobotkovi a jeho žákům, za krásný zážitek. Připravili pro nás přehlídku moderní hudby, která je právě našim žákům velmi blízká.

 

fotografie zde

  


Den českého jazyka
28. ledna 2010


 

Všichni společně prožíváme výuku obohacenou o témata z českého jazyka.

 

Hledáme schovaná slova po třídě, z nalezených slov vymýšlíme báseň.

 

Všichni na 2. stupni postupně vyplňují mluvnická cvičení.

 

Žáci 1. stupně pracují s interaktivní tabulí.

 

Zapojujeme se do výtvarné soutěže na téma Můj oblíbený literární hrdina.

 

Vyrábíme si pomůcku do českého jazyka.

 

Na společné hodnotící hodině si povídáme o tom, jak jsme Den českého jazyka prožili, co se nám líbilo, povedlo, nepovedlo, co bychom chtěli ještě někdy zopakovat.

 


 

Ukázky básní žáků 2. stupně (do básně jsme museli použít následující slova: blesk, čich, sádrokarton, rýsováček, nádherný, strop, škola)

 

Sádrokartonový strop ve škole je bílý,

od blesku má všude díry

od rýsovačku je velký vpich,

paní ředitelka má na to čich.

(žáci 7. ročníku)

_____________________________________

Když blesk uhodil do stodoly,

pes běhal u naší školy.

Učíme se o čichu,

máme rádi matiku

 

Škola není ze sádrokartonu,

to bychom mohli jít hned domů.

Na stropě je rýsováček,

 v tom bude nějaký háček.

 

Pátek je nádherný den,

těšíme se na víkend!

(žáci 6. a 8. ročníku)

______________________________________

foto zde
 


12. - 16. října 2009

BAREVNÝ TÝDEN  - koncepce


Barevný týden
pro každý den by měla platí jedna barva nebo vzor (pruhovaný, kostkovaný, modrý apod.)
TU se  svými třídami (nejlépe formou brainstormingu nebo myšlenkové mapy) proberou, jaké barvy by třída chtěla, jak by to chtěli pojmout, co všechno by se dalo v rámci barevných dnů podniknout apod.
barevný den bude vždy den předem vyhlášen pro celou školu
každý ze školy (i paní školnice, učitelé, ekonomka) přijde oblečený v barvě toho dne, nebo bude mít na sobě viditelný nějaký doplněk v té barvě
ve výuce si o barvě budou povídat, jaké všechny asociace barva nabízí, ve výuce budou vyučující v rámci možností na barvu navazovat, výuku v předmětech zpestří něčím k tématu barvy (např. vymalovávání, ozdobení zápisu do sešitu, potravinové barvivo ve vaření, nebo potraviny samotné, výrobky, obrázky apod.)
jakákoliv prezentace třídy (není povinná) jako např. fotky, obrázky, výrobky, je možná pod schodištěm u vchodu do školy
na azylové hodině se sjednotí všechny nápady ze tříd, poté se rozhodne o jednotlivých barvách dnů, znovu se upřesní, co to pro žáky bude znamenat atd.
v průběhu barevného týdne v jednotlivých třídách proběhne každý den s TU nějaká forma zpětné vazby o prožitém dni, měla by se používat pouze forma pozitivní motivace, nekárat za to, že někdo ignoruje barevný den, spíše se pokusit třídu vyhecovat a zpestřit tak výuku ve škole, stmelit kolektiv, utužit vztahy mezi TU a žáky apod.

 

Vyhodnocení

Barevný týden byl úspěšný zejména na 1. stupni a ve třídě  se vzdělávacím programem PŠ. Na 2. stupni se žáci postupně v průběhu týdne zapojili, ve většině ročnících se také věnovali tématu barvy v průběhu výuky.

Na 1. stupni reflektovali učitelé vyšší motivovanost žáky pro školu a pro učení, snadno a zajímavě mohli navazovat ve výuce, děti to bavilo, výuka byla pestrá. Díky barevnému týdnu mohli být částečně vtáhnuti do školy i rodiče, kteří společně s dětmi připravovali barevné oblečení apod.

Díky barevnému týdnu si mohli všichni žáci vyzkoušet práci s interaktivní tabulí a odstartovalo se tak používání interaktivní tabule přímo ve výuce.

Žáci obecně hodnotili také kladně, mají zájem ještě někdy barevný týden zopakovat.

Nepodařilo se nám zcela zapojit školní jídelnu, která se svým jídelníčkem projevila snahu, ale ladění do barev ne vždy vyšlo.

Obecně vnímáme barevný týden jako úspěšný, podařilo se žáky sjednotit, přistoupit na společnou věc, motivovat k učení. Celý týden vládla na škole pozitivní atmosféra. Většina tříd má z akce pěkné výstupy.

Fotografie zde


Víkend plný zábavy

2. - 4. října 2009


 

První prosluněný víkend v říjnu strávili žáci i učitelé naší školy netradičně.

Od pátku do neděle spali ve škole a měli dny nabyté programem.

Užili si návštěvu kina, nebo noční hru. V sobotu je spolu s žáky rehabilitační třídy čekal výlet do Sedlece, kde ornitologové v rámci „Festivalu ptactva „ kroužkovali ptáky. Celý tento den byl jeden velký zážitek, děti společně opékaly špekáčky, plnily úkoly, nebo soutěžily. Cestu do Mikulova všichni zvládli pěšky.  Starší pomáhali mladším, ti zdatnější slabším. Na konci nás čekal chutný oběd, na který nám přispěl i pan Kmenta. Za to mu touto cestou děkujeme. Večer si víkenďáci ještě zasportovali a při noční vycházce si prohlédli malebný Mikulov. Potom všichni unaveně usnuli.

 

Víkendový pobyt se vydařil a budeme se těšit zase za rok !!!!

 

foto zde

  


Kolektiv Základní škola MikulovMOZAIKOVÉ DNY A TÝDNY 

   ve školním roce 2009/2010


Období realizace: v průběhu celého školního roku, podle jednotlivých měsíčních plánů

 

Cílová skupina: všechny třídy školy, včetně tříd rehabilitačních, mohou se zapojit i žáci ze stacionáře

Cílem    je společně s žáky a učiteli prožít a netradičním způsobem vyučovat náplně jednotlivých vzdělávacích oblastí a rozvíjet klíčové kompetence žáků, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu  Mozaika, udržovat a zlepšovat klima školy, upevňovat vztahy mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem, začleňovat žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením mezi ostatní žáky, to vše na základě společných témat a společných prožitků v rámci mozaikových dnů a týdnů.

 

Koncepce:

Velmi důležitou roli hraje  při realizaci třídní učitel, který motivuje žáky k účasti na mozaikových dnech a týdnech, vede je ke spolupodílení se na náplni a jednotlivých výstupech, v rámci třídy zábavnou formou navazuje na dané téma mozaikových dnů a týdnů. Vede žáky k originálním nápadům, vymyšlení vlastních tématických dnů apod.

            V průběhu celého školního roku jsou naplánovány rozmanité „Mozaikové dny a týdny“, které se více či méně zaměřují na společný prožitek (např. pocitu soudržnosti, plnění úkolů, plánování, spolupráce ve skupině atd.) a na výuku v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí.

 

„Mozaikové týdny“  

-   budou probíhat nezávisle na výuce

společným jmenovatelem pro všechny žáky bude určené téma, ze kterého bude vyplývat naplňování daných vzdělávacích oblastí a klíčových kompetencí žáků

-   mohou se uskutečnit různé exkurze, besedy, školní akce  

-   příklad: Barevný týden, Týden etikety, Občanský týden

o konkrétní podobě jednotlivých „Mozaikových týdnů“ budou pedagogové předem seznámeni na metodických skupinách 

-   mozaikové týdny koordinuje ŠPP


„Mozaikové dny“

-   budou probíhat po jeden celý den, ve výuce

-   podle zvolené vzdělávací oblasti se uzpůsobí výuka v odlišných předmětech tak, aby se vyvozovali mezipředmětové vztahy, hledali souvislosti, upevňovaly znalosti netradiční formou výuky

- za výuku v průběhu mozaikových týdnů zodpovídá vždy vyučující předmětu, organizaci zaštiťuje ŠPP

každý „mozaikový den“ bude zakončen společnou hodinou, kde budou třídy společně sdílet prožitý den, pro žáky budou připraveny různé testy, kvízy, úkoly dle daného tématu

-   příklady: Matematický den, Přírodovědně-zeměpisný den, Den českého jazyka, Vánoční a Velikonoční den (dílny)

-   svůj „mozaikový den“ si mohou vymyslet také žáci se svými učiteli sami
 

Mikulovský BUŠMEN 2009


 

8.10. 2009 uspořádala naše škola již tradiční okresní kolo orientačního závodu Mikulovský Bušmen, jehož se zúčastnily Základní školy (bývalé speciální) břeclavského okresu. Žáci 4 škol soutěžili v areálu Svatého kopečku v přírodovědných, zeměpisných, zdravovědných a sportovních znalostech a dovednostech.

Žáci druhého stupně zápolili v pětičlenných chlapeckých a dívčích družstvech a kromě záludných otázek a nelehkých úkolů překonávali také nástrahy terénu. Přesto prokázali sportovního ducha a závodili fair play.

Nejlepšími Bušmeny se stali žáci pořádající školy, na druhém místě se umístili žáci ZŠ Hustopeče, třetí místo obsadili žáci  ZŠ Břeclav. Na medailové pozice jen těsně nedosáhli žáci ze Základní školy z Pohořelic.

Prioritou závodu není pouhé vítězství, ale také navázání vrstevnických vztahů, získání nových poznatků o přírodě a její ochraně a především využití teoretických poznatků v praktickém životě, kdy žáci uplatňují své schopnosti „na vlastní kůži“ formou projektové výuky v rámci environmentální výchovy.

Obrovské uznání a díky si zaslouží všichni zúčastnění – jak žáci, tak i pedagogové a zvláštní poděkování náleží hlavnímu sponzoru, díky němuž žáci obdrželi hodnotné ceny a tím byl E-ON. Děkujeme.

Nejlepší závodníci byli odměněni a postupují na XX. ročník přespolního „Běhu 17. listopadu“ do Předklášteří u Tišnova.

 

 fotografie zde
Akce pořádané školou
Škola v přírodě
Už od podzimu 1993 pořádá naše škola každoročně ŠvP jako vhodnou formu komplexních činností v přírodním prostředí. Tento pobyt je realizován na Nekoři v Orlických horách, kde je umístěn školský rekreační objekt. V odlišných podmínkách než je prostředí školy dochází k hlubšímu poznávání dětí a učitelů a rozvíjí se zdatnost a fyzická odolnost žáků. Na pobyt dětí ve škole v přírodě přispíváme i z fondu SRPŠ.

Ozdravný pobyt u moře
Tento pobyt byl zatím realizován dvakrát, a to v chorvatském Rabacu a italském Caorle. Záleží na finančních možnostech rodičů. Naši pedagogové jsou připraveni, pokud se sejde dostatečný počet zájemců, vyjet opět s dětmi k moři.Určitou částkou je možné přispět ze SRPŠ.

Lyžařský výcvikový kurz
V rámci zlepšování fyzické zdatnosti žáků a osvojení či upevnění si lyžařských dovedností probíhá každoročně v zimních měsících LVK. Vyškolenými lyžařskými instruktory jsou Mgr. Eva Divoká a Mgr. Karel Malina.Účastní se především žáci 7.ročníku, v případě volného místa i žáci z ostatních (vyšších) ročníků. LVK probíhá většinou v areálu Školy v přírodě v Nekoři, kde jsou optimální podmínky pro tuto akci. Kromě klasického lyžování probíhá i výuka metodiky carvingu a výcvik na krátkých carvingových lyžích. I na tento kurz je přispíváno ze SRPŠ.

Sportovní hry mládeže – lehkoatletické závody
Každoročně se v jarních měsících pořádá školní kolo lehkoatletického čtyřboje, jenž zahrnuje sprint, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Ti nejlepší pak postupují do okresního (Břeclav), případně krajského (Brno) či dokonce celorepublikového kola.

Vybíjená (mladší žáci)
Okresního kola ve vybíjené smíšených družstev v Hustopečích se naše děti účastní pravidelně každým rokem.

Sálová kopaná (starší chlapci)
Do okresního kola,které se koná v Pohořelicích, vysílá škola každý rok družstvo hráčů sálové kopané. I tato akce je pro děti atraktivní a často velice úspěšná.

Mikulovský BUŠMEN
Je orientačně branný závod družstev složených z žáků všech speciálních škol okresu Břeclav. Okolí školy nabízí pěkné a vhodné trasy pro tento závod.

Plavecký výcvik
Základní plavecké dovednosti si děti osvojují buď v plavecké škole v Hustopečích nebo Břeclavi.Pod vedením odborného instruktora si také zvyšují odolnost organismu. Tato akce se koná jednou za několik let.Plavecký výcvik však absolvují všichni žáci vždy v červnu na koupališti Mikulov v rámci výuky tělesné výchovy.

Cvičení v přírodě
Charakteristiku každého ročního období si děti utvrzují i při cvičeních v přírodě.
Konají se 4x za školní rok, každé cvičení v přírodě je tématicky zaměřené a pro děti přínosné.

Koncert „Chceme žít s vámi“
Již 11x jsme byli Nadací NOVA pozváni na koncert „Chceme žít s vámi“ do Prahy. Na tuto akci vypravujeme ze školy celý autobus. Pokaždé čekají na děti nezapomenutelná setkání s našimi celebritami a zážitky snad na celý život.

Velikonoční dílny pro děti s rodiči
V roce 2006 jsme započali tradici pořádání velikonočních dílen pro děti a rodiče, která má prohloubit spolupráci školy a rodiny, dát možnost nahlédnout dospělým do činnosti a atmosféry školy a v neposlední řadě si vlastníma rukama vyrobit velikonoční dekoraci. První akce byla velmi úspěšná.

Realizace projektu „Jsem zdravý, silný a odhodlaný“
Pod vedením p.uč.Maliny, autora projektu, se vydali všichni žáci 9.a 10.ročníku a další tři pedagogové na týdenní pobyt v Buchlovicích. Náplní byly především netradiční sportovní aktivity a sebepoznání a vzájemné poznání žáků v netradičních situacích jako prevence sociálně patologických jevů (drogy, alkohol aj.).Pokračování projektu už je připraveno a uskuteční se,až nám zřizovatel vyčlení finanční prostředky na jeho realizaci.

Realizace celoročních tématických projektů
Lepšímu poznávání přírody a osvojování si způsobů, jak přírodě pomáhat, sloužil projekt „ Rok přírodě“. Posílit odpovědnost za své zdraví, zvýšit si sebevědomí a získat správné stravovací návyky- tomu sloužil projekt „Zdravá škola“. V rámci obou projektů plnili žáci měsíční úkoly, byly hodnoceny jednotlivé třídy. To přispívalo ke vzájemné spolupráci a pocitu spoluzodpovědnosti každého dítěte. Celoroční tématický projekt budeme realizovat i nadále. Příprava programu nebo účast na akcích DDM ke Dni dětí 1.6.

Vánoční besídky
Každý rok připraví všichni žáci školy se svými učiteli program vánoční besídky, kterým se snaží potěšit především své rodiče a další hosty. Tato akce je vždy velmi kouzelná a vydařená.

Azylové hodiny
Podle aktuální potřeby svolává výchovný poradce školy tzv.azylové hodiny (zvlášt pro 1. a pro 2.stupeň). Řeší se zde mimořádné nebo dlouhodobé záležitosti, ať už jde o příkladné nebo naopak o pokáráníhodné skutky žáků. Funguje zde princip důvěry, beztrestnosti a kolektivního cítění.

Školní výlety
Podle věku a fyzických možností dětí se uskutečňují jednodenní až třídenní výlety dětí s pedagogy, pravidelně v květnu a červnu.

Víkendový pobyt dětí ve škole
Tento pobyt byl zrealizován zatím 1x pro mladší žáky a u dětí se setkal s velkým úspěchem. V rámci hlavně časových možností chceme tuto akci určitě zopakovat.

Zájmové kroužky v rámci Školního klubu
Každý rok předkládáme dětem pestrou nabídku zájmových kroužků, a to jak sportovních, hudebních, výtvarných, počítačových i rukodělných.


Dopravní výchova se koná každý rok pro 4.,5.a 6.ročníky na mikulovském amfiteátru.


 
 
 
 
© ZŠ Mikulov
 

Klikněte pro odeslání emailu.