O škole


Vážení rodiče,

z rozhodnutí MŠMT ze dne 25.5.2020 bude naše škola znovu otevřena pro
1. stupeň od 1. června 2020, bližší informace naleznete zde.
2. stupeň od 8. června 2020, bližší informace naleznete zde.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH manuál MŠMT naleznete zde.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné vzdělávání vašich dětí.

V Mikulově dne 28. 5. 2020

Mgr. Eva Divoká
Ředitelka školySoubory ke stažení naleznete zde.

www.zsspmikulov.cz
tel.: +420 519 510 134
mob.: +420 724 216 675
Jsme úplnou základní školou zřizovanou podle § 16 odst. 9 školského zákona, tj. určenou pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Škola má ředitelství v Mikulově, Školní 1, kde jsou všechny ročníky ZŠ praktické i ZŠ speciální. Máme jedno odloučené pracoviště ZŠ speciální na ulici Růžová 1/3, které je v prostorách dětského denního stacionáře.

Škola poskytuje úplné služby v oblasti vzdělávání dětí a žáků viz §16 odst.9 ŠZ . Nabídka služeb je podporována výborným materiálně-technickým zázemím v budově školy s tělocvičnou a hřištěm s umělým povrchem, kvalitně vybavenými odbornými učebnami (dílny, cvičná kuchyň, výtvarná, hudební, interaktivní a počítačová učebna).

Pro žáky organizujeme celou řadu především sportovních akcí jak na úrovni školy, tak i v rámci výborné spolupráce mezi školami našeho typu okresu Břeclav a Jihomoravského kraje. Realizujeme každoročně řadu školních „projektů“, které sdružujeme pod názvem „Mozaika školních akcí“. V rámci výuky poskytujeme žákům canisterapii, trampoterapii, terapii na trojkolkách, měsíčních vozidlech a rehabilitační TV místnost s běžícím pásem, rotopedem, relaxačními balóny aj.

Rozvoj komunikačních dovedností je podporován komunikátory , předměty speciálně pedagogické péče např. řečovou výchovou, náhradními komunikačními systémy, strukturovanou výukou atd.
 
 
© ZŠ Mikulov
 

Klikněte pro odeslání emailu.